Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950
Ένα έθνος σε κρίση
Greece in the 1940s : A Nation in Crisis (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-310-005-8
Θεμέλιο, Αθήνα, 4/1984
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 31.80 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 602 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Πρακτικά διεθνούς συμποσίου που διοργάνωσε η Εταιρεία Νεοελληνικών Μελετών (Modern Greek Studies Association, MGSA) στην έδρα του The American University, Washington, D.C., μεταξύ 9-12 Νοεμβρίου 1978.

Περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις:
Ανασκόπηση
- Νίκος Γ. Σβορώνος, "Τα κύρια προβλήματα της περιόδου 1940-1950 στην ελληνική ιστορία"

Α. Κατοχή, Αντίσταση και Βρετανοί
- Γιάννης Ο. Ιατρίδης, "Εισαγωγή"
- Ιωάννης Α. Πετρόπουλος, "Τα ελληνικά παραδοσιακά κόμματα κατά την περίοδο της Κατοχής"
- Ιωάννης Λ. Χόνδρος, "Η ελληνική αντίσταση 1940-1944: επανεκτίμηση"
- Hagen Fleischer, "Επαφές μεταξύ των γερμανικών αρχών κατοχής και των κυριότερων οργανώσεων της ελληνικής αντίστασης"
- Σταύρος Β. Θωμαδάκης, "Μαύρη αγορά, πληθωρισμός και βία στην οικονομία της κατεχόμενης Ελλάδας"
- C. M. Woodhouse, "Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο και η σχέση του με τη Βρετανία"
- Richard Clogg, "Η Υπηρεσία Ειδικών Επιχειρήσεων SOE, στην Ελλάδα"
- Προκόπης Παπαστράτης, "Η κυβέρνηση Παπανδρέου και το Συνέδριο του Λιβάνου"
- Lars Baerentzen, "Η απελευθέρωση της Πελοποννήσου, Σεπτέμβριος 1944"

Β. Απελευθέρωση, Εμφύλιος Πόλεμος και Αμερικανοί
- Γιάννης Ο. Ιατρίδης, "Εισαγωγή"
- George M. Alexander, "Η κρίση αποστράτευσης του Νοεμβρίου 1944"
- Heinz Richter, "Η Συμφωνία της Βάρκιζας και τα αίτια του Εμφυλίου Πολέμου"
- Γ. Θ. Μαυρογορδάτος, "Οι εκλογές και το δημοψήφισμα του 1946: προοίμιο του Εμφυλίου Πολέμου"
- Γιάννης Ο. Ιατρίδης, "Εμφύλιος Πόλεμος 1945-1949: εθνικοί και διεθνείς παράγοντες"
- Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, "Καθεστώς έκτακτης ανάγκης και πολιτικές ελευθερίες, 1946-1949"
- Lawrence S. Wittner, "Η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα: 1944-1949"
- Αργύρης Α. Φατούρος, "Πώς κατασκευάζεται ένα επίσημο πλαίσιο διείσδυσης: οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα, 1947-1948"
- Αδαμαντία Πόλλις, "Επέμβαση των ΗΠΑ στα ελληνικά εργατικά σωματεία, 1947-1950"
- Βαγγέλης Κουφουδάκης, "Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Έθνη και το ελληνικό ζήτημα, 1946-1952"
- Κώστας Βεργόπουλος, "Η συγκρότηση της νέας αστικής τάξης, 1944-1952"
- Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, "Η ιδεολογική επίδραση του Εμφυλίου Πολέμου"

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1950 ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΚΑΤΟΧΗ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1941-1944: ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΕΠΑΦΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΜΑΥΡΗ ΑΓΟΡΑ, ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ S.O.E.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ
Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1944
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1944
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ 1946: ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1945-1949: ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, 1946-1949
Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 1944-1949
ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ: ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 1947-1948
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, 1947-1950
ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, 1946-1952
Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ, 1944-1952
Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ