Η διδασκαλία των μαθηματικών
Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6647-93-2
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 4/2007
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 40.28 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 586 γρ, 336 σελ.
Περιγραφή

Τα μαθηματικά ένα δύσκολο μάθημα για πολλά παιδιά, είναι ακόμη πιο δύσκολο για τα παιδιά γλωσσικών μειονοτήτων, γιατί στις γνωστικές απαιτήσεις του περιεχομένου τους προστίθενται γλωσσικές απαιτήσεις για την επικοινωνία του. Η μαθηματική γνώση κατακτάται στη σχολική τάξη κατά τη διάρκεια αλληλεπιδράσεων που έχουν νόημα για τα παιδιά. Στην περίπτωση όμως παιδιών που η μητρική τους γλώσσα δεν συμπίπτει με τη γλώσσα διδασκαλίας αυτές οι αλληλεπιδράσεις συχνά δεν έχουν νόημα.
Η γλώσσα λοιπόν, τόσο η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην τάξη όσο και η γλώσσα των μαθηματικών, είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στη μαθηματική εκπαίδευση. Στα μαθηματικά, όπως και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, τα νοήματα μεταφέρονται με γραπτή ή προφορική γλώσσα στην οποία καθημερινές λέξεις αποκτούν νέο περιεχόμενο ως μέρος ενός συνόλου αποκλειστικών νοημάτων και δομών που εκφράζουν αυτά τα νοήματα (Halliday, 1978).
Η γλώσσα των μαθηματικών, όπως και η φυσική γλώσσα, εκτός από λεξιλόγιο διαθέτει συντακτικά, σημασιολογικά και πραγματολογικά χαρακτηριστικά που πρέπει να μάθουν τα παιδιά και να κατανοήσουν το περιεχόμενο του μαθήματος. Ο χρόνος που μεσολαβεί από την ένταξη των παιδιών στο σχολείο έως ότου αποκτήσουν επάρκεια στη δεύτερη γλώσσα και στην γλώσσα των μαθηματικών επηρεάζει αρνητικά την απόκτηση δεξιοτήτων και την ανάπτυξη σκέψης ανωτέρου επιπέδου, άρα επηρεάζει αρνητικά και τη πρόοδό τους στη μαθηματική εκπαίδευση.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Ο συλλογικός αυτός τόμος έρχεται να συμβάλλει στη συζήτηση για τις δυσκολίες που συναντούν τα παιδιά που η γλώσσα στην οποία μαθαίνουν δεν είναι η μητρική τους γλώσσα, για τη σημασία της γλώσσας διδασκαλίας στη μάθηση των μαθηματικών καθώς και για το ρόλο των μαθηματικών στην κατάκτηση της γλώσσας.
Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε τρία κεφάλαια.
Τα κείμενα του πρώτου κεφαλαίου αναφέρονται στο συνδυασμό των μαθημάτων της Γλώσσας και των Μαθηματικών, για την αποτελεσματικότερη μάθηση και διδασκαλία τόσο της γλώσσας όσο και των μαθηματικών.
Στα κείμενα του δεύτερου κεφαλαίου γίνεται αναφορά στις επιδόσεις παιδιών γλωσσικών μειονοτήτων στο μάθημα των Μαθηματικών και επισημαίνονται οι δυσκολίες που συναντούν στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών εξαιτίας της μαθηματικής γλώσσας και της γλώσσας διδασκαλίας.
Οι εργασίες του τρίτου κεφαλαίου περιγράφουν ζητήματα που εμφανίζονται κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών σε συγκεκριμένες ομάδες μειονοτήτων.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χρήσιμο βιβλίο για όλους όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση και ιδιαίτερα με ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση των μειονοτικών ομάδων στην ελληνική κοινωνία. (Από την παρουσίαση της έκδοσης)