Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή
Ελληνικό και κοινοτικό
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-258-0
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1996
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 16.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 254 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

- Η θέση του καταναλωτή στη σύγχρονη κοινωνία και οι δυνατότητες προστασίας του βάσει του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου.
- Η ένδικη προστασία των καταναλωτών και οι ενώσεις καταναλωτών.
- Ο φιλικός διακανονισμός των καταναλωτικών διαφορών.