Αστυνομικές, αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις
Βασική νομοθεσία, νομολογία: Αστυνομικές διατάξεις, κανονισμοί λιμένων, πυροσβεστικές διατάξεις
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-272-183-4
Ελληνική, Νέα
€ 74.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
21 x 14 εκ, 1,320 γρ, 848 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Το παρόν έργο αποτελεί τον πρώτο από τους συνολικά τρεις τόμους που καλύπτουν τις βασικότερες Αστυνομικές, Αγορανομικές και Υγειονομικές Διατάξεις, οι οποίες αποτελούν το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την προστασία του πολίτη κατά τις καθημερινές συναλλαγές του. Ο πρώτος τόμος (Αστυνομικές Διατάξεις) περιλαμβάνει τις ισχύουσες Αστυνομικές Διατάξεις, τους Γενικούς Κανονισμούς Λιμένων και τις Πυροσβεστικές Διατάξεις. Ειδικότερα, στην πρώτη ενότητα των Αστυνομικών Διατάξεων παρουσιάζεται το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει (Ν 1481/1984 και Ν 2800/2000) και στη συνέχεια ακολουθούν οι επιμέρους Αστυνομικές Διατάξεις του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. και των λοιπών περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων με κύρια θέματα την πρόληψη του εγκλήματος, την τήρηση της κοινής ησυχίας, την τήρηση τάξης σε δημόσιους χώρους και εκδηλώσεις, τη λήψη μέτρων τουριστικού ενδιαφέροντος, τα παίγνια και τα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων. Στο τέλος της ενότητας γίνεται μνεία των σημαντικοτέρων νομοθετημάτων σχετικά με την Αστυνομία και τους Αστυνομικούς. Στη δεύτερη ενότητα παρατίθενται οι Γενικοί Κανονισμοί Λιμένων της χώρας που ρυθμίζουν κύρια τις ρυμουλκικές και λεμβουχικές εργασίες, τις υποβρύχιες δραστηριότητες, τις καταδυτικές εργασίες, τα θαλάσσια ταξί, τη φόρτωση/εκφόρτωση χύμα πετρελαίου και χύμα υγρών χημικών, τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, τα μικρά σκάφη κ.λπ. Επίσης, παρατίθεται ο «Γενικός» Κανονισμός Λιμένα Ιεράπετρας, που είναι πανομοιότυπος για όλες τις Λιμενικές Αρχές της χώρας και επιλέχθηκε ως ο πλέον ενημερωμένος, ενώ σε Πίνακες μνημονεύονται και οι λοιποί «Γενικοί» Κανονισμοί των Κεντρικών Λιμεναρχείων, Λιμεναρχείων και Υπολιμεναρχείων, καθώς και οι Ειδικοί Κανονισμοί Λιμένων. Στη συνέχεια ακολουθεί Παράρτημα Νομολογίας με επιλεγμένες δικαστικές αποφάσεις σχετικές με θέματα που αναφύονται από την εφαρμογή των Κανονισμών Λιμένων και γενικότερα από τη λειτουργία των Λιμένων. Η τελευταία τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τις Πυροσβεστικές Διατάξεις που αφορούν πρωτίστως στη λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχεία, αίθουσες συγκέντρωσης του κοινού, οικόπεδα/ακάλυπτους χώρους, αποθήκες, δασικές εκτάσεις και τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής. Τέλος, το έργο συμπληρώνεται με χρήσιμους πλαγιότιτλους στο περιθώριο των διατάξεων και αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια.