Αρχεία ελληνικών πολιτικών κομμάτων και πολιτικών προσωπικοτήτων
Διαχείριση και πρόσβαση: Ημερίδα, αμφιθέατρο Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), Αθήνα 14 Μαρτίου 1998
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-85327-2-4
Ελληνική, Νέα
€ 15.21 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 176 γρ, 99 σελ.
Περιγραφή

Στα λίγα χρόνια της λειτουργίας της, η Ε.Α.Ε. κατάφερε να δημιουργήσει μια μικρή αλλά σταθερή παράδοση στην καινοτομία. Η εκδήλωση για τα αρχεία των ελληνικών πολιτικών κομμάτων και προσωπικοτήτων επιβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο τη διαπίστωση αυτή: για πρώτη φορά, μετά από πρωτοβουλία της Εταιρείας, συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι των σημαντικότερων Αρχείων και Ιδρυμάτων του πολιτικού χώρου και είχαν την ευκαιρία ν` αναπτύξουν διάλογο, χτίζοντας μεταξύ τους τις απαραίτητες γέφυρες επικοινωνίας.Φιλοδοξία μας ήταν να προβάλουμε την ιδιαιτερότητα των ελληνικών πολιτικών αρχείων είτε πρόκειται για σημαντικές και πρωτοπόρες προσπάθειες είτε για προθέσεις που καλύπτουν σημερινά δυσαναπλήρωτα κενά. Η ιδιαιτερότητα των ελληνικών πολιτικών αρχείων ειδικότερα εστιάζεται:
-στο δημόσιο χαρακτήρα τους,
-στα προβλήματα ως προς τη διατήρηση και τη διαχείρισή τους,
-στις δυνατότητες πρόσβασης,
-στην αξιοποίησή τους προς όφελος της ιστορικής έρευνας και
-στον ευρύτερο κοινωνικό τους ρόλο.
Η πραγματικότητα αυτή μας ωθεί ακόμη περισσότερο να παρακινήσουμε ανθρώπους, καταστάσεις, αλλά και την ίδια την Πολιτεία, με σκοπό τη διάσωση και αξιοποίηση του πολύτιμου υλικού που τεκμηριώνει την εμφάνιση και την εξέλιξη των πολιτικών κομμάτων στη χώρα μας.Η ευαισθητοποίηση των αρχειονόμων, όπως και το άνοιγμα των πολιτικών οργανώσεων προς την αρχειονομία, υπόσχονται γόνιμα αποτελέσματα για την έρευνα της σύγχρονης ιστορίας μας.