Το χρονικό σύστημα της νέας ελληνικής
Μελέτες από τη σκοπιά της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-16-3745-7
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 5/2012
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 18.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 514 γρ, 276 σελ.
Περιγραφή

Οι τρεις μελέτες που περιλαμβάνονται στον τόμο αυτόν αφορούν το χρονικό σύστημα της νέας ελληνικής, το οποίο περιγράφουν από τη σκοπιά της διδασκαλίας και της εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.
Η μελέτη της Α. Ψάλτου-Joycey επικεντρώνεται στην περιγραφή των λεγόμενων συντελικών χρόνων (παρακειμένου, υπερσυντέλικου και τετελεσμένου μέλλοντα).
Η μελέτη της Μ. Τζεβελέκου εξετάζει τη διαδοχή των χρόνων σε αφηγήσεις παιδιών που φοιτούν σε μειονοτικά σχολεία της Θράκης.
Η μελέτη του Α. Τσαγγαλίδη ερευνά τις χρονικές ακολουθίες στους υποθετικούς λόγους της νέας ελληνικής και προτείνει μία ταξινόμηση των υποθετικών λόγων, η ανάγκη για την οποία είναι από καιρό αισθητή σε όσους/όσες διδάσκουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα.
Οι συγγραφείς αντιπαραβάλλουν δεδομένα της ελληνικής με δεδομένα από άλλες γλώσσες. Εξετάζουν επίσης τις αλληλεπιδράσεις των χρόνων με τα υποσυστήματα των γραμματικών όψεων, του λεξικού ποιού ενεργείας και των τρόπων της νέας ελληνικής. Και οι τρεις μελέτες παρουσιάζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι/όσες προσπαθούν να μάθουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα και υποδεικνύουν χρήσιμες ασκήσεις και δραστηριότητες για την αποτελεσματική διδασκαλία των σχετικών γραμματικών φαινομένων.
Το βιβλίο ενδιαφέρει τόσο τους μελετητές της ελληνικής γλώσσας (γλωσσολόγους, φιλολόγους κ.ά.) όσο και τους δασκάλους της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Αγγελική Ψάλτου-Joycey - Οι συντελικοί χρόνοι της νέας ελληνικής
Μαρία Τζεβελέκου - 'Μια φορά κι έναν καιρό...': Η αποτύπωση του χρόνου στην αφήγηση
Αναστάσιος Τσαγγαλίδης - Υποθετικοί λόγοι στη νέα ελληνική
Σχετιζόμενα προϊόντα