Μοσχονάς, Σπύρος Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Ο θεσμός της Πανελλήνιας Καλλιτεχνικής Έκθεσης 1938-1987 Συγγραφέας Μέλισσα Σκληρόδετο
2018 Η σύνταξη στη μάθηση και στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2017 Τέμπλον : Άγιες μορφές, αόρατες πύλες πίστης: 20ος και 21ος αιώνας Συγγραφέας Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη Χαρτόδετο
2017 Δέκα μύθοι για την ελληνική γλώσσα Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη EPUB
2017 Μίκης Ματσάκης 1900-1978 Συγγραφέας Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Χαρτόδετο
2016 Μειονοτικές και μεταναστευτικές εμπειρίες : Βιώνοντας την "κουλτούρα του κράτους" Συγγραφέας Κριτική PDF
2015 Δημήτρης Δάβης : Αναδρομική Επιμέλεια Μουσείο Μπενάκη Χαρτόδετο
2013 Ελληνικά Α΄. Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας : επίπεδα Α1 + Α2 Επιμέλεια Εκδόσεις Πατάκη PDF
2013 Ελληνικά Β΄: Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας : επίπεδο Β1 Επιμέλεια Εκδόσεις Πατάκη PDF
2013 Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης : 20 χρόνια και κάτι Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2012 Το χρονικό σύστημα της νέας ελληνικής : Μελέτες από τη σκοπιά της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2012 Ελληνικά Β΄ : Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας: Επίπεδο Β1 Επιμέλεια Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2011 Η δεύτερη γλώσσα : Κατάκτηση και διδασκαλία Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2011 Ταυτότητες, αφηγήσεις και γλωσσική εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2010 Ελληνικά Α΄: Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Επιμέλεια Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2009 Μειονοτικές και μεταναστευτικές εμπειρίες : Βιώνοντας την "κουλτούρα του κράτους" Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2008 Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας : Το ελληνικό παράδειγμα Συγγραφέας Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη Χαρτόδετο
2007 Η φωνολογία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2007 Η σύνθεση λέξεων : Διαγλωσσική μορφολογική προσέγγιση Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2006 Η ελληνική ως ξένη γλώσσα: Από τις λέξεις στα κείμενα Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2006 Η σύνταξη στη μάθηση και στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2006 Οι στερεότυπες εκφράσεις και η διδακτική της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2006 Συμπληρωματικοί δείκτες Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2006 Σχολιασμένη βιβλιογραφία της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2005 Ιδεολογία και γλώσσα Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2005 Χρήσεις της γλώσσας : Επιστημονικό συμπόσιο: 3-5 Δεκεμβρίου 2004 Εισήγηση Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Χαρτόδετο
2005 Η άρνηση Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2005 Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση των κειμένων Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2005 Η γραμματική στη διδασκαλία : Σύγκριση εγχειριδίων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Επιμέλεια Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2002 Οδοί της γνώσης και της πλάνης : Λόγος και εικόνα στα αποσπάσματα του Παρμενίδη Μετάφραση Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Χαρτόδετο
2001 Δέκα μύθοι για την ελληνική γλώσσα Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1997 Επιθεώρηση τέχνης. Μια κρίσιμη δωδεκαετία : Επιστημονικό συμπόσιο, 29 και 30 Μαρτίου 1996 Εισήγηση Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Ο θεσμός της Πανελλήνιας Καλλιτεχνικής Έκθεσης 1938-1987 Μέλισσα Σκληρόδετο
2018 Η σύνταξη στη μάθηση και στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2017 Τέμπλον : Άγιες μορφές, αόρατες πύλες πίστης: 20ος και 21ος αιώνας Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη Χαρτόδετο
2017 Δέκα μύθοι για την ελληνική γλώσσα Εκδόσεις Πατάκη EPUB
2017 Μίκης Ματσάκης 1900-1978 Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Χαρτόδετο
2016 Μειονοτικές και μεταναστευτικές εμπειρίες : Βιώνοντας την "κουλτούρα του κράτους" Κριτική PDF
2013 Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης : 20 χρόνια και κάτι Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Μειονοτικές και μεταναστευτικές εμπειρίες : Βιώνοντας την "κουλτούρα του κράτους" Κριτική Χαρτόδετο
2008 Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας : Το ελληνικό παράδειγμα Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη Χαρτόδετο
2005 Ιδεολογία και γλώσσα Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2001 Δέκα μύθοι για την ελληνική γλώσσα Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2002 Οδοί της γνώσης και της πλάνης : Λόγος και εικόνα στα αποσπάσματα του Παρμενίδη Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2015 Δημήτρης Δάβης : Αναδρομική Μουσείο Μπενάκη Χαρτόδετο
2013 Ελληνικά Α΄. Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας : επίπεδα Α1 + Α2 Εκδόσεις Πατάκη PDF
2013 Ελληνικά Β΄: Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας : επίπεδο Β1 Εκδόσεις Πατάκη PDF
2012 Το χρονικό σύστημα της νέας ελληνικής : Μελέτες από τη σκοπιά της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2012 Ελληνικά Β΄ : Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας: Επίπεδο Β1 Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2011 Η δεύτερη γλώσσα : Κατάκτηση και διδασκαλία Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2011 Ταυτότητες, αφηγήσεις και γλωσσική εκπαίδευση Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2010 Ελληνικά Α΄: Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2007 Η φωνολογία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2007 Η σύνθεση λέξεων : Διαγλωσσική μορφολογική προσέγγιση Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2006 Η ελληνική ως ξένη γλώσσα: Από τις λέξεις στα κείμενα Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2006 Η σύνταξη στη μάθηση και στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2006 Οι στερεότυπες εκφράσεις και η διδακτική της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2006 Συμπληρωματικοί δείκτες Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2006 Σχολιασμένη βιβλιογραφία της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2005 Η άρνηση Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2005 Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση των κειμένων Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2005 Η γραμματική στη διδασκαλία : Σύγκριση εγχειριδίων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2005 Χρήσεις της γλώσσας : Επιστημονικό συμπόσιο: 3-5 Δεκεμβρίου 2004 Εισήγηση Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Χαρτόδετο
1997 Επιθεώρηση τέχνης. Μια κρίσιμη δωδεκαετία : Επιστημονικό συμπόσιο, 29 και 30 Μαρτίου 1996 Εισήγηση Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Χαρτόδετο