Σημειωτικά συστήματα και επικοινωνία: Πράξη, διάδραση, περίσταση και αλλαγή
Συλλογικό έργο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-374-263-0
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 8/2004
Ελληνική, Νέα
€ 21.09 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
20 x 14 εκ, 799 γρ, 662 σελ.
Περιγραφή

Ο τόμος αυτός περιέχει τις ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σημειωτικής με τίτλο «Σημειωτικά συστήματα και επικοινωνία: Πράξη, διάδραση, περίσταση και αλλαγή». Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ 28ης και 30ης Σεπτεμβρίου του 2001, σε χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πέραν των ελληνικών συμμετοχών, προσκλήθηκαν ξένοι σημειωτικοί διεθνούς κύρους, καθώς και εξέχοντες σημειωτικοί από τις βαλκανικές χώρες. Ο σκοπός του Συνεδρίου ήταν διπλός: αφενός, να στραφεί στη μελέτη των σημειωτικών συστημάτων ως εκφάνσεων του πολιτισμού και, αφετέρου, να τα προσεγγίσει στη ζωντανή, δυναμική και επικοινωνιακή χρήση τους. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ Α'
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΟΣ Β'
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΡΟΣ Δ'
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΜΕΡΟΣ Ε'
ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΡΟΣ ΣΤ'
ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ζ'
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΡΟΣ Η'
ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΜΕΡΟΣ Θ'
ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΜΕΡΟΣ Ι'
ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ