Τσουκαλά, Κυριακή
Η Κυριακή Τσουκαλά, οµότιµη καθηγήτρια ΑΠΘ, σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (1972-1974) και στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Γενεύης (1974-1978/Διπλ. Αρχιτέκτων Ε.Α.U.G. 1978). Συνέχισε µε µεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο Paris V-Sorbonne (Sciences Sociales et Psychologiques, D.E.A. 1986) και στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales-Paris (Histoire et Civilisations, D.E.A. 1987).
Απόκτησε τον τίτλο του διδάκτορα των Κοινωνικών Επιστηµών το 1990 (Nouveau Doctorat en Sciences Sociales et Psychologiques–Universite Bordeau II) καθώς και τον τίτλο του διδάκτορα της Αστικής Γεωγραφίας το 1999 από την Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Παρίσι). Έχει τον τίτλο της υφηγήτριας του Πανεπιστηµίου Paris X-Nanterre στον τοµέα της Οργάνωσης του Χώρου (2005). Δίδαξε στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ από το 1982 έως το 2020. Δίδαξε ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο µεταπτυχιακό τµήµα του Εργαστηρίου Αστικής Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου Paris X-Nanterre το 1992 και στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστηµίου του Wisconsin (Milwaukee, H.Π.Α.) το 1995. Υπήρξε µέλος της οµάδας “Psychosociologie de l’espace” που λειτουργούσε στο πλαίσιο του Πανεπιστηµίου Paris X-Nanterre και του Εθνικού Κέντρου Ερευνών της Γαλλίας (CNRS). Με αυτή την ιδιότητα συµµετείχε ως επισκέπτρια διδάσκουσα από το 1995 έως το 2009 στα σεµινάρια του µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών µε κατεύθυνση “Psychologie de l’environnement” της U.F.R. des Sciences Psychologiques του Πανεπιστηµίου Paris X-Nanterre.
Έχει δηµοσιεύσει πολλά άρθρα σε επιστηµονικά και αρχιτεκτονικά περιοδικά και βιβλία µε κύριο αντικείµενο τη σχέση της Αρχιτεκτονικής µε τις Επιστήµες του Ανθρώπου και τη Φιλοσοφία, τους χώρους αγωγής των παιδιών και των νέων, τους χώρους εκπαίδευσης, τη σχέση παιδιού–πόλης, τις θεωρίες της Κοινωνιο-Ψυχολογίας του Χώρου, τις βιωµατικές-επικοινωνιακές-συνεργατικές ποιότητες του δοµηµένου περιβάλλοντος. Έχει συγγράψει τα βιβλία Τάσεις στη σχολική αρχιτεκτονική-Από την παιδοκεντρική λειτουργικότητα στη µεταµοντέρνα προσέγγιση (Παρατηρητής, 2000), L’image de la ville chez l’enfant (Anthropos-Economica, 2001), Παιδική αστική εντοπία (Τυπωθήτω Γ. Δαρδανός, 2005), Les territoires urbains de l’enfant (L’Harmattan, 2007), Εξαστισµός και ταυτότητα (Επίκεντρο, 2009), Ροϊκές χωρογραφίες και εκπαιδευτικές αναστοχαστικές αντιστίξεις (Επίκεντρο, 2014) και Fluid Space and Transformational Learning (Routledge 2017). Έχει επιµεληθεί και συνεπιµεληθεί τα βιβλία Αρχιτεκτονική, παιδί και αγωγή (Παρατηρητής, 2000), Μετανεωτερικές επ-όψεις (Επίκεντρο, 2010), Τοµές ήθους και χώρου (Επίκεντρο, 2012), νεολαια.www.δηµοσιοςχωρος (Επίκεντρο, 2012), Η διδασκαλία του L. Kahn και άλλα δοκίµια (Επίκεντρο 2012), Enric Miralles Αρχιτέκτων (Επίκεντρο, 2014), Intersections of Space and Ethos (Routledge, 2015), Χωρικές αφηγήσεις της µνήµης (Επίκεντρο, 2017), Παιδική χωρική αφηγηµατικότητα (Επίκεντρο, 2020) κ.ά. Έχει επιµεληθεί ένα τεύχος του διεθνούς περιοδικού ELSA µε θέµα Architecture of Hypermodernity καθώς και δύο τεύχη του διεθνούς περιοδικού Cahiers Pierre Belon µε θέµατα L’ espace public dans le Sud-Est europeen και Habiter dans les Balkans. Έχει µεταφράσει το βιβλίο Le sens de l’Espace. L’Epoque et le Lieu (του P. Pellegrino, Gutenberg, 2005) και έχει ασχοληθεί µε την επιµέλεια πρακτικών συνεδρίων.
Είναι ιδρυτικό µέλος του Centre Interuniversitaire de Recherche sur Freinet et l’Ecole Moderne, καθώς και του Παιδαγωγικού Κέντρου Ερευνών και Επιµόρφωσης. Είναι, επίσης, µέλος της εκδοτικής/επιστηµονικής επιτροπής των διεθνών περιοδικών ELSA-Environment, Land, Society, Architecture και International Critical Thought
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 σχέσεις σωμάτων και αρχιτεκτονική Συγγραφέας Επίκεντρο EPUB
2023 σχέσεις σωμάτων και αρχιτεκτονική Συγγραφέας Επίκεντρο Χαρτόδετο
2022 Χωρικές αφηγήσεις της μνήμης Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου, Επιστημονική επιμέλεια Επίκεντρο EPUB
2022 παιδική χωρική αφηγηματικότητα : πόλη - παιχνίδι - εκπαίδευση Εισήγηση, Επιμέλεια κειμένου, Επιστημονική επιμέλεια Επίκεντρο EPUB
2021 διαπλοκές του χώρου, τόμος Α' : ήθος - κοινωνικές πρακτικές - αρχιτεκτονική Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου, Επιστημονική επιμέλεια Επίκεντρο Χαρτόδετο
2021 διαπλοκές του χώρου, τόμος Β' : ήθος - κοινωνικές πρακτικές - αρχιτεκτονική Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου, Επιστημονική επιμέλεια Επίκεντρο Χαρτόδετο
2020 παιδική χωρική αφηγηματικότητα : πόλη - παιχνίδι - εκπαίδευση Εισήγηση, Επιμέλεια κειμένου, Επιστημονική επιμέλεια Επίκεντρο Χαρτόδετο
2017 Χωρικές αφηγήσεις της μνήμης Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου, Επιστημονική επιμέλεια Επίκεντρο Χαρτόδετο
2014 Enric Miralles, Αρχιτέκτων Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου, Επιστημονική επιμέλεια Επίκεντρο EPUB
2014 Enric Miralles, Αρχιτέκτων Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου, Επιστημονική επιμέλεια Επίκεντρο Απροσδιόριστο δέσιμο
2014 ΡΟΪΚΕΣ ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΕΣ : και εκπαιδευτικές αναστοχαστικές αντιστίξεις. Συγγραφέας Επίκεντρο EPUB
2014 ΡΟΪΚΕΣ ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΕΣ : και εκπαιδευτικές αναστοχαστικές αντιστίξεις. Συγγραφέας Επίκεντρο Χαρτόδετο
2013 ΕΞΑΣΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ : Η περίπτωση της Θέρμης, περιαστικού οικισμού της Θεσσαλονίκης Συγγραφέας Επίκεντρο Other
2013 Η διδασκαλία του Louis I. Kahn και άλλα δοκίμια Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου, Επιστημονική επιμέλεια Επίκεντρο Χαρτόδετο
2012 Τομές ήθους και χώρου Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου, Επιστημονική επιμέλεια Επίκεντρο Χαρτόδετο
2012 νεολαια.www.δημοσιος χωρος : Άτακτες συναθροίσεις + λοξές διελεύσεις Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου, Επιστημονική επιμέλεια Επίκεντρο Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Πόλεως λόγος : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Α.-Φ. Λαγόπουλο Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου University Studio Press Χαρτόδετο
2010 Μετανεωτερικές επ-όψεις Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου, Επιστημονική επιμέλεια Επίκεντρο Χαρτόδετο
2009 Εξαστισμός και ταυτότητα : Η περίπτωση της Θέρμης, περιαστικού οικισμού της Θεσσαλονίκης Συγγραφέας Επίκεντρο Χαρτόδετο
2008 Διαπολιτισμικότητα, παγκοσμιοποίηση και ταυτότητες : Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας, Πάτρα 1-3 Οκτωβρίου 2004 Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Περιβαλλοντική ψυχολογία : Σύγχρονες τάσεις στον Ελλαδικό χώρο Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Το νόημα του χώρου : Η εποχή και ο τόπος Μετάφραση Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2006 Παιδική αστική εντοπία : Αρχιτεκτονική και νοητικές αναπαραστάσεις του χώρου Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2005 Αρχιτεκτονική, παιδί και αγωγή Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου, Επιστημονική επιμέλεια Επίκεντρο Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Τάσεις στη σχολική αρχιτεκτονική : Από την παλιοκεντρική λειτουργικότητα στην μεταμοντέρνα προσέγγιση Συγγραφέας Επίκεντρο Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Σημειωτικά συστήματα και επικοινωνία: Πράξη, διάδραση, περίσταση και αλλαγή Επιμέλεια κειμένου Παρατηρητής Χαρτόδετο
2001 Αρχιτεκτονική : Διπλωματικές εργασίες 97-98, 98-99 Επιμέλεια κειμένου Ζήτη Χαρτόδετο
2000 Αρχιτεκτονική, παιδί και αγωγή : Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1998 Επιμέλεια κειμένου, Επιστημονική επιμέλεια Παρατηρητής Χαρτόδετο
2000 Τάσεις στη σχολική αρχιτεκτονική : Από την παιδοκεντρική λειτουργικότητα στη μεταμοντέρνα προσέγγιση Συγγραφέας Παρατηρητής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 σχέσεις σωμάτων και αρχιτεκτονική Επίκεντρο EPUB
2023 σχέσεις σωμάτων και αρχιτεκτονική Επίκεντρο Χαρτόδετο
2022 Χωρικές αφηγήσεις της μνήμης Επίκεντρο EPUB
2021 διαπλοκές του χώρου, τόμος Α' : ήθος - κοινωνικές πρακτικές - αρχιτεκτονική Επίκεντρο Χαρτόδετο
2021 διαπλοκές του χώρου, τόμος Β' : ήθος - κοινωνικές πρακτικές - αρχιτεκτονική Επίκεντρο Χαρτόδετο
2017 Χωρικές αφηγήσεις της μνήμης Επίκεντρο Χαρτόδετο
2014 Enric Miralles, Αρχιτέκτων Επίκεντρο EPUB
2014 Enric Miralles, Αρχιτέκτων Επίκεντρο Απροσδιόριστο δέσιμο
2014 ΡΟΪΚΕΣ ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΕΣ : και εκπαιδευτικές αναστοχαστικές αντιστίξεις. Επίκεντρο EPUB
2014 ΡΟΪΚΕΣ ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΕΣ : και εκπαιδευτικές αναστοχαστικές αντιστίξεις. Επίκεντρο Χαρτόδετο
2013 ΕΞΑΣΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ : Η περίπτωση της Θέρμης, περιαστικού οικισμού της Θεσσαλονίκης Επίκεντρο Other
2013 Η διδασκαλία του Louis I. Kahn και άλλα δοκίμια Επίκεντρο Χαρτόδετο
2012 Τομές ήθους και χώρου Επίκεντρο Χαρτόδετο
2012 νεολαια.www.δημοσιος χωρος : Άτακτες συναθροίσεις + λοξές διελεύσεις Επίκεντρο Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Πόλεως λόγος : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Α.-Φ. Λαγόπουλο University Studio Press Χαρτόδετο
2010 Μετανεωτερικές επ-όψεις Επίκεντρο Χαρτόδετο
2009 Εξαστισμός και ταυτότητα : Η περίπτωση της Θέρμης, περιαστικού οικισμού της Θεσσαλονίκης Επίκεντρο Χαρτόδετο
2008 Διαπολιτισμικότητα, παγκοσμιοποίηση και ταυτότητες : Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας, Πάτρα 1-3 Οκτωβρίου 2004 Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Παιδική αστική εντοπία : Αρχιτεκτονική και νοητικές αναπαραστάσεις του χώρου Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2006 Περιβαλλοντική ψυχολογία : Σύγχρονες τάσεις στον Ελλαδικό χώρο Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Αρχιτεκτονική, παιδί και αγωγή Επίκεντρο Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Τάσεις στη σχολική αρχιτεκτονική : Από την παλιοκεντρική λειτουργικότητα στην μεταμοντέρνα προσέγγιση Επίκεντρο Απροσδιόριστο δέσιμο
2000 Τάσεις στη σχολική αρχιτεκτονική : Από την παιδοκεντρική λειτουργικότητα στη μεταμοντέρνα προσέγγιση Παρατηρητής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2006 Το νόημα του χώρου : Η εποχή και ο τόπος Τυπωθήτω Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Χωρικές αφηγήσεις της μνήμης Επίκεντρο EPUB
2022 παιδική χωρική αφηγηματικότητα : πόλη - παιχνίδι - εκπαίδευση Επίκεντρο EPUB
2021 διαπλοκές του χώρου, τόμος Α' : ήθος - κοινωνικές πρακτικές - αρχιτεκτονική Επίκεντρο Χαρτόδετο
2021 διαπλοκές του χώρου, τόμος Β' : ήθος - κοινωνικές πρακτικές - αρχιτεκτονική Επίκεντρο Χαρτόδετο
2020 παιδική χωρική αφηγηματικότητα : πόλη - παιχνίδι - εκπαίδευση Επίκεντρο Χαρτόδετο
2017 Χωρικές αφηγήσεις της μνήμης Επίκεντρο Χαρτόδετο
2014 Enric Miralles, Αρχιτέκτων Επίκεντρο EPUB
2014 Enric Miralles, Αρχιτέκτων Επίκεντρο Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Η διδασκαλία του Louis I. Kahn και άλλα δοκίμια Επίκεντρο Χαρτόδετο
2012 Τομές ήθους και χώρου Επίκεντρο Χαρτόδετο
2012 νεολαια.www.δημοσιος χωρος : Άτακτες συναθροίσεις + λοξές διελεύσεις Επίκεντρο Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Πόλεως λόγος : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Α.-Φ. Λαγόπουλο University Studio Press Χαρτόδετο
2010 Μετανεωτερικές επ-όψεις Επίκεντρο Χαρτόδετο
2008 Διαπολιτισμικότητα, παγκοσμιοποίηση και ταυτότητες : Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας, Πάτρα 1-3 Οκτωβρίου 2004 Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Αρχιτεκτονική, παιδί και αγωγή Επίκεντρο Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Σημειωτικά συστήματα και επικοινωνία: Πράξη, διάδραση, περίσταση και αλλαγή Παρατηρητής Χαρτόδετο
2001 Αρχιτεκτονική : Διπλωματικές εργασίες 97-98, 98-99 Ζήτη Χαρτόδετο
2000 Αρχιτεκτονική, παιδί και αγωγή : Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1998 Παρατηρητής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα