Οδηγός για την εκπόνηση και τη σύνταξη γραπτής ερευνητικής εργασίας
Σεμιναριακής, πτυχιακής, διπλωματικής
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-6622-42-7
Ατραπός, Αθήνα, 2005
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 10.15 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
23 x 15 εκ, 326 γρ, 129 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Ο παρών Οδηγός αποσκοπεί να απαντήσει σε μερικά από τα παραπάνω ερωτήματα. Πρόκειται για ένα χρηστικό εγχειρίδιο, στο μέτρο του δυνατού, όπου έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν βασικά μεθοδολογικά στοιχεία, που θα διευκολύνουν το εγχείρημα του εκπαιδευόμενου, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της ερευνητικής του μελέτης, να οργανώσει αποτελεσματικά, συστηματικά και με βάση την επιστημονική δεοντολογία τη δική του εργασία. Είναι ένα πρακτικό και συνοπτικό βοήθημα για τον προπτυχιακό φοιτητή, για το μετεκπαιδευόμενο εκπαιδευτικό και μερικώς για το μεταπτυχιακό φοιτητή που εκπονούν εμπειρική ή βιβλιογραφική μελέτη στο πλαίσιο των σπουδών τους. Χωρίς να διεκδικεί εύσημα εξαντλητικής παρουσίασης όλων των πτυχών του εν λόγω θέματος, ο προκείμενος Οδηγός, μέσα από πολλαπλά παραδείγματα, ευελπιστούμε ότι καλύπτει ένα σημαντικό κενό και συμπληρώνει τα σχετικά ελληνικά δεδομένα.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]