Ο βυζαντινός οινικός πολιτισμός
Το παράδειγμα της Βιθυνίας
Wine Culture in Byzantium
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-371-057-8
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 35.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
28 x 21 εκ, 629 γρ, 148 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα μελέτη, «Ο Βυζαντινός οινικός πολιτισμός», φέρει τον συμπληρωματικό τίτλο, «Το παράδειγμα της Βιθυνίας», καθώς ερευνά κυρίως την βιθυνιακή αμπελοκαλλιέργεια. Η έκδοση φιλοξενείται στην σειρά του ΙΒΕ, «Το Βυζάντιο Σήμερα», στοχεύοντας στην επικαιροποίηση και την ευρύτερη διάχυση των μέχρι σήμερα γνώσεων για τον βυζαντινό οινικό πολιτισμό, ο οποίος συνεχίζει να παραμένει ελάχιστα γνωστός. Η πλούσια εικονογράφηση της έκδοσης, ενώ σε πρώτο επίπεδο λειτουργεί ως υποστηρικτική των κειμένων, αποσκοπεί και στην περαιτέρω ανάδειξη του βυζαντινού αμπελοοινικού κόσμου. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]