Νεολαία και κοινωνική μεταβολή
Αξίες, εμπειρίες και προοπτικές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0617-6
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 19.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 322 σελ.
Περιγραφή

Σε όλες τις κοινωνίες κάθε νέα γενιά βρίσκει μπροστά της μια διαμορφωμένη κατάσταση, απέναντι στην οποία καλείται να πάρει θέση αλλά και με την οποία είναι υποχρεωμένη να συμβιώσει. Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα συχνά δικαιολογούν την ύπαρξή τους μέσω του ισχυρισμού ότι το κύριο έργο τους είναι η προετοιμασία των νέων για τον κόσμο που υπάρχει και για τον κόσμο που έρχεται. Πόσο, όμως, ισχύει αυτό σε περιόδους ταχείας κοινωνικής μεταβολής; Στο παρόν βιβλίο ο αναγνώστης θα μπορέσει να δει πώς βιώνουν οι νέοι την ασυνέχεια που προκύπτει στην πορεία της κοινωνικοποίησης, όταν μεταβάλλονται απροσδόκητα και ριζικά ορισμένες από τις βασικές «σταθερές» της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΝΕΟΤΗΤΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΕΩΝ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΟΙ ΑΞΙΑΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ: ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΗΚΩΝ: ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΒΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΑΛΚΟΟΛ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ