Νέοι: Διάθεση χρόνου, διαπροσωπικές σχέσεις
Αστικές, ημιαστικές, αγροτικές περιοχές της Ελλάδας , Τόμος Β'
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7093-63-9
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 18.02 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
23 x 17 εκ, 425 σελ.
τ. 2 από 2
Περιγραφή

Οι τομείς που επιλέχθηκαν για διερεύνηση από τη συγκεκριμένη έρευνα είναι ο ελεύθερος χρόνος, οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι αξίες στους νέους. Τα θέματα αυτά καλύπτουν ήδη ένα τεράστιο φάσμα συμπεριφοράς των νέων και του πολιτισμικού τους συστήματος. (. . .) Αντικείμενο της έρευνας αποτελούν οι νέοι ηλικίας 15-24 ετών, δηλαδή μια πλατιά ομάδα ηλικιών, η οποία, επειδή ακριβώς αναφέρεται σ` εκείνη τη μεταβατική περίοδο της ζωής του ανθρώπου που υφίσταται πολλές και καθοριστικές αλλαγές, παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον, αλλά συγχρόνως και ποικίλα προβλήματα. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος δεύτερης έκδοσης
Πρόλογος
1. Εισαγωγικό σημείωμα
2. Μεθοδολογία της έρευνας
3. Κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος
4. Ελεύθερος χρόνος
5. Διαπροσωπικές σχέσεις
6. Αξίες
Παράρτημα