Κοινωνία των πληροφοριών και πνευματική ιδιοκτησία
Η νέα κοινοτική ρύθμιση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0604-3
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2001
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 14.88 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 154 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο περιέχει το επεξεργασμένο κείμενο μιας σειράς διαλέξεων που δόθηκαν στα πλαίσια μιας ημερίδας με θέμα: "Κοινωνία των Πληροφοριών και Πνευματική Ιδιοκτησία - η Νέα Κοινοτική Ρύθμιση" στις 08.03.2001 στην αίθουσα του ΔΣΑ. Η ημερίδα οργανώθηκε από το ελληνικό τμήμα της ALAI.
Το βιβλίο περιλαμβάνει κείμενα των:
Λάμπρου Κοτσίρη "Κοινωνία της πληροφορίας και πνευματική ιδιοκτησία",
Μιχαήλ.- Θεόδωρου Μαρίνου "Η Οδηγία 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας: μια εισαγωγή" και "Απόλυτες και αποκλειστικές εξουσίες ως αντικείμενο εναρμόνισης κατά την Οδηγία 2001/29/ΕΚ",
Πιερρίνα Κοριατοπούλου "Περιορισμοί και εξαιρέσεις των αποκλειστικών δικαιωμάτων στη νέα Οδηγία",
Σύλβια Σταυρίδου "Τα τεχνολογικά μέτρα στην υπηρεσία της διαχείρισης και προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας - Με αφορμή τα άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ",
Γεώργιος Κουμάντος, "Η νέα Οδηγία 2001/29 και το ελληνικό δίκαιο".
Σε παράρτημα δε την Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαϊου 2001 "για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας" (L 167/10 από 22.06.2001).

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ι. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΤΣΙΡΗΣ)
ΙΙ. Η ΟΔΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ 'ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ': ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΜΙΧΑΗΛ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ)
ΙΙΙ. ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ (ΜΙΧΑΗΛ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ)
IV. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ (ΠΙΕΡΡΙΝΑ ΚΟΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ)
V. ΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 6 ΚΑΙ 7 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/29/ΕΚ (ΣΥΛΒΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ)
VI. Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2001/29 ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΔΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ας ΜΑΙΟΥ 2001 'ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ' (L167/10 AΠΟ 22.06.2001)