Ισότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στις υπηρεσίες υγείας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-310-270-0
Θεμέλιο, Αθήνα, 6/2000
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 10.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 203 σελ.
Περιγραφή

Η ισότητα, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα αποτελούν σήμερα τα βασικά κριτήρια-εργαλεία αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας. Θεμελιώδης μεθοδολογία αυτής της δραστηριότητας είναι η τυχαιοποιημένη ελεγμένη δοκιμασία, η οποία εφαρμόζεται σε πολλές χώρες για μεγάλο μέρος των παρεμβάσεων της ιατρικής φροντίδας. Μια νέα δυνατότητα παρουσιάσθηκε επίσης με την επεξεργασία δεδομένων πολλών δοκιμασιών, διαμέσου της μετα-ανάλυσης, στις συστηματικές κριτικές ανασκοπήσεις. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την πρόοδο στην πληροφορική, οδήγησε στη σταδιακή μείωση των αποφάσεων, οι οποίες στηρίζονται στην κλινική γνώμη και κατά συνέπεια περιέχουν μεγάλο βαθμό μεροληψίας, και στη βελτίωση της τεκμηρίωσης των αποφάσεων για τη φροντίδα υγείας, δηλαδή στην τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας.
Η παρούσα έκδοση έχει ως σκοπό να συνδράμει στη διάδοση και τη διασπορά των γνώσεων και εξελίξεων αυτών σε όλα τα επίπεδα υγειονομικής δραστηριότητας, στις πολιτικές υγείας, στην κλινική πρακτική, στη διαχείριση των νοσοκομείων και των άλλων υγειονομικών υπηρεσιών και ακόμη των ασφαλιστικών φορέων.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ, Απόστολος Δόλγερας - Γιάννης Κυριόπουλος
Ι. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ARHIBALD COCHRANE ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Γιάννης Κυριόπουλος
Εισαγωγή
Ο Archibald Cochrane και η γέννηση της πολιτικής οικονομίας της υγείας
Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα: Μπορεί να υπάρξει συνδυαστική χρήση;
Από τη μικροοικονομική αποδοτικότητα στην αναζήτηση της ισορροπίας ανάμεσα στην αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ισότητα
Μπορεί τα προγράμματα ελεγχόμενης φροντίδας να διασφαλίσουν την ισότητα, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα;
Επίμετρο
ΜΕΡΟΣ Α': Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΙ. ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, Μαίρη Γείτονα - Γιάννης Κυριόπουλος
Εισαγωγή
Η μέτρηση των ανισοτήτων στην υγεία: Είναι ακριβής και αξιόπιστη η αποτίμησή τους με τους κλασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες;
Εννοιολογικές προσεγγίσεις: Η δυσχέρεια καθολικής αποδοχής και ποσοτικής διατύπωσης
Ισότητα στην πρόσβαση και χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας
Ισότητα στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας
Επίμετρο
Βιβλιογραφία
ΙΙΙ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕΣΑ Σ' ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ; Γιάννης Δημολιάτης
Ισότητα στην υγεία ή στην ασθένεια;
Η μεγαλύτερη ισότητα στην ασθένεια είναι η υγεία
Από τι εξαρτάται η υγεία;
Η υγιεινή ή είναι πολιτική ή δεν είναι τίποτα
Οι δύο κόσμοι
IV. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΕΔΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, Χρήστος Λιονής
Εισαγωγή - Σκοπός
Ανισότητες υγείας σε αγροτικές περιοχές της Κρήτης
Δείκτες για την αξιολόγηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - μια πρόταση
Βιβλιογραφία
ΜΕΡΟΣ Β': Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
V. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, Γιώργος Τσάκος
Η έννοια της αποτελεσματικότητας
Περιγραφή και αξιολόγηση της διαδικασίας τυχαιοποίησης
Ποιοτικές παράμετροι ΤΕΔ
Χρήσεις και περιορισμοί εφαρμογών των ΤΕΔ
Σύγχρονες προεκτάσεις, εκτεταμένες ΤΕΔ και συστηματικές κριτικές ανασκοπήσεις
Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
VΙ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, Γιώργος Μαθιουδάκης
Αποδοχή κλινικών δοκιμών
Αντιπροσωπευτικότητα δείγματος
Έλεγχος κόστους-αποτελέσματος
Αποδοτικότητα κλινικών δοκιμών
VII. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, Απόστολος Δόλγερας
Εισαγωγή
Η αναγκαιότητα τεκμηρίωσης των κλινικών αποφάσεων
Προϋποθέσεις εφαρμογής
Επίμετρο
Βιβλιογραφία
ΜΕΡΟΣ Γ': Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
VIII. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Χρυσόστομος Γούναρης - Άρης Σισσούρας - Ανδρέας Αθανασόπουλος
Εισαγωγή
Μέτρηση της αποδοτικότητας των νοσοκομείων
Εφαρμογή της μεθόδου στην περίπτωση των ελληνικών γενικών νοσοκομείων
Ανάλυση αποτελεσμάτων: Παρεμβάσεις στην πολιτική διαχείρισης των νοσοκομειακών πόρων
Συμπεράσματα
Παράρτημα
Βιβλιογραφία
IX. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ, Απόστολος Δόλγερας - Τρύφων Μπεαζόγλου
Εισαγωγή
Οργανισμοί ελεγχόμενης φροντίδας
Μεταβολές στην ελεγχόμενη φροντίδα υγείας
Τάσεις γενικών μεγεθών
Συμπέρασμα
Βιβλιογραφία
Χ. ΗΘΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ, Κλήμης Αθ. Ντάβος
Εισαγωγή
Θεμελιακές αρχές της ΑΚΟ
Ηθικοί και φιλοσοφικοί περιορισμοί της ΑΚΟ
Συγκαθορισμός: μια εναλλακτική πρόταση
Σύνοψη
ΜΕΡΟΣ Δ': ΩΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟ
ΧΙ. ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΣ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, Denis Heffley - Γιάννης Κυριόπουλος
Εισαγωγή
Αποτίμηση
Αλλοιώσεις και στρεβλώσεις
Προσαρμογές, ισορροπίες και ιδέες
Επίμετρο
Βιβλιογραφία
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ