Εκδόσεις Χείρωνας
  •  
  • Εκδόσεις Χείρωνας: 3 τίτλοι
Διεύθυνση
19ο χλμ Λεωφ. Αθηνών - Λαυρίου
190 02 Παιανία
Τηλέφωνο
210 6657084
Fax
Email
info@chironas.gr
Website
Ιστορικό
Οι «Εκδόσεις Χείρωνας» δημιουργήθηκαν το 2018 από το «Εγχείρημα Χείρωνας». Αντικείμενό τους είναι οι έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις, σχετικά με την αυτογνωσία, την αυτοβελτίωση και προσωπική ανάπτυξη, την ενσυνειδητότητα, την ολιστική θεραπευτική, την πνευματικότητα και τη φιλοσοφική αναζήτηση.

Στόχος μας – κι εδώ – η ολοκληρωμένη και ασφαλής παρουσίαση, δημοσίευση και μετάδοση της γνώσης και της εμπειρίας μιας ποικιλίας ολιστικών, αυτογνωσιακών και αυτοθεραπευτικών τεχνών και μεθόδων.

Μέσω των Εκδόσεων Χείρωνας, θέλουμε να υποστηρίξουμε το έργο πολλών Ελλήνων συγγραφέων και να συμβάλλουμε στη διάδοσή του.

Ταυτόχρονα, μεριμνούμε για τη μετάφραση και έκδοση αξιόλογων ξενόγλωσσων βιβλίων, τα οποία το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, ως τώρα, στερείται.
Βιβλιοπαραγωγή ανά έτος
Θεματικές κατηγορίες