Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ
  •  
  • Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ: 4 τίτλοι
Διεύθυνση
Ζαλοκώστα 8
106 71 Αθήνα
Τηλέφωνο
2103642178
Fax
Email
info@enainstitute.org
Ιστορικό
Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεξαμενή σκέψης, ένας ανοιχτός και ζωντανός χώρος συνδιαμόρφωσης και προώθησης εναλλακτικών προτάσεων εφαρμόσιμης πολιτικής. Στο πλαίσιο της δράσης του, το ΕΝΑ εκδίδει σειρά βιβλίων με τίτλο «Βασικές Έννοιες», με στόχο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εγκύκλια κατανόηση και μια επιστημονικά έγκυρη και εμπεριστατωμένη θεώρηση θεμελιακών εννοιών της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής θεωρίας. Τα εισαγωγικά εγχειρίδια της εκδοτικής αυτής σειράς απευθύνονται σε όσους και όσες έρχονται για πρώτη ίσως φορά σε επαφή με τις αντίστοιχες έννοιες, αλλά και σε αυτούς ή αυτές που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην κατανόησή τους. Ενσωματώνοντας κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις, επιχειρούν να διευρύνουν και να εμπλουτίσουν την προοδευτική θεωρία και πρακτική, με την ταυτόχρονη επισκόπηση παραδειγμάτων και πρακτικών από τη διεθνή εμπειρία και βιβλιογραφία.
Βιβλιοπαραγωγή ανά έτος
Θεματικές κατηγορίες