Δερέ Εκδόσεις
  •  
  • Εκδόσεις ΔΕΡΕ: 26 τίτλοι
Διεύθυνση
Κουμαριάς 1
153 44 Γέρακας
Τηλέφωνο
210 6005910
Fax
Email
ekdoseisdere@gmail.com