Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
  •  
  • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας: 5 τίτλοι
Διεύθυνση
Διοικητήριο
241 31 Καλαμάτα
Τηλέφωνο
2721 361544
Fax
2721 361481
Email
messinia@sch.gr
Website