ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΝΕΛΑ ΑΜΚΕ
  • ΚΑΝΕΛΑ: 2 τίτλοι
Διεύθυνση
Μαδύτου 28,
12134 Περιστέρι
Τηλέφωνο
2130347755
Fax
Email
ktsakitzian@gmail.com
Βιβλιοπαραγωγή ανα έτος
Θέματα και Λέξεις κλειδιά