Αμάλθεια Εκδοτική
  •  
  • Αμάλθεια Εκδοτική: 1 τίτλοι
Διεύθυνση
Λαμπρίδου 47
45332 Ιωάννινα
Τηλέφωνο
2651067958
Fax
Email
amaltheapub@outlook.com
Βιβλιοπαραγωγή ανά έτος
Θεματικές κατηγορίες