Δημοτικό Σχολείο Μαυροχωρίου
  •  
  • Δημοτικό Σχολείο Μαυροχωρίου: 2 τίτλοι
Διεύθυνση
Δασκάλου Διαμαντή Μαντόπουλου
52056 Καστοριά
Τηλέφωνο
Fax
Email
Website