Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)
  • Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.): 1 τίτλοι
Διεύθυνση
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου,
10678 Αθήνα
Τηλέφωνο
2103821081
Fax
2103820807
Email
Βιβλιοπαραγωγή ανα έτος
Θέματα και Λέξεις κλειδιά