ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΙΑ
  • Γεωργία Ιωαννίδου: 2 τίτλοι
Διεύθυνση
Μεραρχίας 10,
62 100 Σέρρες
Τηλέφωνο
23210 27454
Fax
Email
monaperises@yahoo.com
Βιβλιοπαραγωγή ανα έτος
Θέματα και Λέξεις κλειδιά