Επιστημονικός Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου (ΣΥ.ΜΕ.Π.Ε.)
  • Επιστημονικός Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου (ΣΥ.ΜΕ.Π.Ε.): 9 τίτλοι
Διεύθυνση
Ερμού 1,
546 25 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
Fax
Email
symepe@gmail.com