• Κέντρον Ερευνών & Εκδόσεων: 2 τίτλοι
Διεύθυνση
Σόλωνος 119,
106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 6425498
Fax
Email
info@e-kere.gr
Βιβλιοπαραγωγή ανα έτος
Θέματα και Λέξεις κλειδιά