Γενικό Επιτελείο Στρατού - Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΓΕΣ/ΔΙΣ)
  • Γενικό Επιτελείο Στρατού - Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΓΕΣ/ΔΙΣ): 40 τίτλοι
Διεύθυνση
Θαλού και Πιττακού 10,
105 58 Αθήνα
Τηλέφωνο
Fax
Email