Κέντρο Νεοκλασσικής Γλυπτικής "Νίκος Σοφιαλάκης"
  •  
  • Κέντρο Νεοκλασσικής Γλυπτικής "Νίκος Σοφιαλάκης": 1 τίτλοι
Διεύθυνση
Γαζίας 12 & Ταξίλου
157 71 Άνω Ιλίσια
Τηλέφωνο
210 7772077
Fax
210 7772629
Email
info@sofialakis.org