Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
  • Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη: 44 τίτλοι
Διεύθυνση
Χορτατσών & Κυδωνίας 23,
712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο
2810 301543 , 2810 301239
Fax
2180 301094
Email
catalog@heraklion.gr, vikelaia@heraklion.gr