Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης
  • Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης: 25 τίτλοι
Διεύθυνση
Κολοκοτρώνη 19,
564 30 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 835780
Fax
2310 835780
Email
ioas17@otenet.gr