Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
  • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: 13 τίτλοι
Διεύθυνση
Πατησίων 42,
106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3897155 , 210 3836562
Fax
210 3828028
Email
asfapress@asfa.gr