Αντίπλωρος. Εταιρεία Τεχνών Πολιτισμού και Παιδείας
  • Αντίπλωρος. Εταιρεία Τεχνών Πολιτισμού και Παιδείας: 1 τίτλοι
Διεύθυνση
Καρπενησιώτου 54,
263 33 Πάτρα
Τηλέφωνο
2610 317758
Fax
Email
antiploros@gmail.com
Βιβλιοπαραγωγή ανα έτος
Θέματα και Λέξεις κλειδιά