• Ανικούλα: 62 τίτλοι
Διεύθυνση
Εγνατία 148,
546 21 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 235297 , 2310 239537
Fax
2310 265126
Email
anikoula@otenet.gr