Άνθρωπος
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Γ. Παπανδρέου 21
157 73 Ζωγράφου
Τηλέφωνο
210 7789062
Email
pstavrou@otenet.gr
Website