ΒΙΟΝΟΗΣΥΣ ΕΠΕ
  •  
  • Αλφάβητο Ζωής: 129 τίτλοι
  • Βιονόησις Εκδόσεις: 2 τίτλοι
Διεύθυνση
Παπαρρηγοπούλου 7
18120 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3313713
Fax
Email
lifealphabet@gmail.com
Ιστορικό

Οι Εκδόσεις ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ® εμφανίστηκαν στην Ελληνική βιβλιαγορά το 2008, με το πρώτο τους βιβλίο "Αν ήξερες πόσο πολύ σε Αγαπώ!" (Charlotte Palmgren), που μαζί με το "Μονοπάτια της Αγάπης" (Bert Hellinger) είναι μέχρι και σήμερα τα πλέον ευπώλητα.

Οι Εκδόσεις ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ αναπτύσσουν επτά (7) Εκδοτικές Σειρές, όλες στον τομέα της προσωπικής και συλλογικής ανάπτυξης: Αυτοανάπτυξη, Συστημική Σκέψη & Πράξη, Υπερπροσωπικά Πεδία, Θεραπευτικός Θόλος, Μέντωρ, Αυτοποίηση, Παιδική Ψυχή. Στοχεύουν στην έκδοση απόλυτα χρηστικών βιβλίων, τόσο για το γενικό κοινό όσο και για τους επαγγελματίες του ψυχο-κοινωνικού χώρου. Οι Εκδόσεις υποστηρίζουν τη διεπιστημονικότητα, τα ανθρώπινα συστήματα, τις καινοτόμες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, την υπερπροσωπική ψυχολογία και έρευνα, την αυτοηγεσία, καθώς και τις ολιστικές θεραπευτικές μεθόδους. Εκδίδονται βιβλία, e-Books, Audio-Books και εκπαιδευτικό υλικό.

Τις Εκδόσεις ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ διευθύνουν ο Νίκος Βαγιακάκος (θεμελιωτής του συστήματος υπηρεσιών εκπαίδευσης & συμβουλευτικής "Αλφάβητο Ζωής", Αθήνα 2005) και η Άννα Σαλιβέρου, ως διαχειρίστρια του εκδοτικού οίκου. Το 2014 δημιουργήθηκαν οι αδελφές Εκδόσεις ΒΙΟΝΟΗΣΥΣ®, που στοχεύουν στον επιχειρησιακό και επιστημονικό χώρο με την έκδοση καινοτομικών δοκιμίων, μελετών και ψηφιακού περιεχομένου.

  • 15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Βιβλιοπαραγωγή ανά έτος
Θεματικές κατηγορίες