2 Δέλτα Τηλεοπτικές Παραγωγές και Εκδόσεις
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Μητροπόλεως 43
151 24 Μαρούσι
Τηλέφωνο
210 6125126
Email
info@2delta.gr
Website
Βιβλιοπαραγωγή ανά έτος
Θεματικές κατηγορίες