Χλωπτσιούδης, Δήμος, Αντ.
  • Χλωπτσιούδης, Δήμος, Αντ.: 3 τίτλοι
Διεύθυνση
Μολδοβλαχίας 12, Εύοσμος,
562 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
6972 315385
Fax
Email
chldimos@gmail.com