Υπουργείο Πολιτισμού. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας
  •  
  • Υπουργείο Πολιτισμού. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας: 2 τίτλοι
Διεύθυνση
Αρδητού 34β
116 36 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 9225709 , 210 9232358
Fax
210 9220322
Email
protocol@eps.culture.gr
Website