Υπουργείο Πολιτισμού. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
  • Υπουργείο Πολιτισμού. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης: 8 τίτλοι
Διεύθυνση
Μ. Ανδρόνικου 6,
546 21 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 830538
Fax
2310 861306
Email
info.amth@culture.gr