Υπουργείο Πολιτισμού
  • Υπουργείο Πολιτισμού: 31 τίτλοι
Διεύθυνση
Μπουμπουλίνας 20-22,
106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο
213 1322100
Fax
210 8201138
Email
grplk@culture.gr