Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)
  •  
  • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.): 1 τίτλοι
Διεύθυνση
Αμαλιάδος 17
115 23 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 6431461-9 , 210 6428611-3
Fax
210 6468338
Email
Website