Υπουργείο Εξωτερικών. Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου
  •  
  • Υπουργείο Εξωτερικών. Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου: 2 τίτλοι
Διεύθυνση
Ζαλοκώστα 3
100 27 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3683351
Fax
210 3683215
Email
archiveI@mfa.gr
Website