Σύγχρονες Ακαδημαϊκές και Επιστημονικές Εκδόσεις
  • Σύγχρονες Ακαδημαϊκές και Επιστημονικές Εκδόσεις: 2 τίτλοι
Διεύθυνση
Πανεπιστημίου 56,
106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3304015 , 210 3304016
Fax
Email
Βιβλιοπαραγωγή ανα έτος
Θέματα και Λέξεις κλειδιά