Σύγχρονες Ακαδημαϊκές και Επιστημονικές Εκδόσεις
  •  
  • Σύγχρονες Ακαδημαϊκές και Επιστημονικές Εκδόσεις: 2 τίτλοι
Διεύθυνση
Πανεπιστημίου 56
106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3304015 , 210 3304016
Fax
Email
Website