• Ιππόκαμπος: 3 τίτλοι
  • Σμυρνιωτάκη: 868 τίτλοι
Διεύθυνση
Σόλωνος 110,
106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3802242
Fax
Email
ksmirniotakis@nikiekdotiki.gr, gsmirniotakis@nikiekdotiki.gr, mpouliou@nikiekdotiki.gr