• Ρώμη: 252 τίτλοι
Διεύθυνση
Τσιμισκή 16,
546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 227581
Fax
Email
kintapoglou@yahoo.gr