Πολιτιστικές Εκδόσεις
  • Πολιτιστικές Εκδόσεις: 34 τίτλοι
Διεύθυνση
Βερανζέρου 15,
106 77 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3640235 , 210 3645830
Fax
210 3636001
Email
papadimas@in.gr