Πλανητάριο Θεσσαλονίκης
  • Πλανητάριο Θεσσαλονίκης: 32 τίτλοι
Διεύθυνση
Πολυτεχνείου 45,
546 25 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 533902 , 2310 541826
Fax
2310 550672
Email
planitario@astronomy.gr