• Πετρωτός Ιωάννης Ν.: 6 τίτλοι
Διεύθυνση
Γρηγορίου Ε΄ 20,
412 22 Λάρισα
Τηλέφωνο
2410 622033
Fax
2410 670816
Email
petro54@otenet.gr