Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού
  •  
  • Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού: 1 τίτλοι
Διεύθυνση
Αριστοτέλους 14
176 71 Καλλιθέα
Τηλέφωνο
210 9247450
Fax
210 9248781
Email
uehr@panteion.gr
Website